FNC – Frontéri Network Consulting

Sikring av passord

SecureWinBox-app-logo

  • Hvor gjør du av alle de viktige passordene du må holde styr på?
  • Hvordan gjør IT-administrasjonen?
  • Og hva med økonomiavdelingen?

Det er mange passord som ligger ubeskyttet på “gule lapper” eller skrevet ned i et dokument som er lett tilgjengelig for uvedkommende.
Dette kan du nå få kontroll på med en egen SafeBox som kun autoriserte personer har tilgang til.

 

  • Hvem kan Administrator passordet på alle arbeidsstasjonene?

Ofte er det samme passordet på alle arbeidsstasjonene. Og mange som kjenner til dette. I hvertfall på IT-avdelingen.
SecureWinBox kan hjelpe deg her også ved å generer nytt passord hver dag for hver arbeidsstasjon. Dermed må man autoriseres for å få tak i “dagens passord” og bedriften får kontroll med hvem som har benyttet tilgang til en gitt arbeidsstasjon.