FNC – Frontéri Network Consulting

Samlet arkivering med Retain

Arkivering av bedriftens kommunikasjonskanaler

Retain er en fleksibel, kraftfull, multiplatform arkiveringsløsning som forenkler eDiscovery (gjenfinning), arkivering av meldinger og data publisering for alle størrelser organisasjoner. Arkivering med Retain tilbyr din bedrift juridiske, økonomiske og tekniske fordeler.

Ved å tilby Single-Instance Storage og eDiscovery verktøy hjelper Retain din organisasjon å optimalisere lagring, sikrer compliance og reduserer juridiske- / saksomkostninger.

Retain støtter Microsoft Exchange, Office 365, Microsoft Lync, Novell GroupWise, Google Mail, Facebook, Twitter, Android og Blackberry og hjelper ved migreringer.