FNC – Frontéri Network Consulting

Business Collaboration

Medarbeidere og partnere som jobber med et prosjekt blir mer effektive og entusiastiske når de har gode verktøy til å bistå i arbeidet.

Business Collaboration består av flere elementer for samhandling, slik som epost, kalendere, fagdata, sanntidsmeldinger, blogger og wiki. Produktene kan tas i bruk i steg og elementer kan tilpasses den enkeltes virksomhets behov.

Noen fordeler med samhandlingsverktøy

  • Effektiv og produktiv samhandling for kolleger og partnere
  • Prosjekthåndtering
  • Sanntidskommunikasjon
  • Dokumenter med versjonshåndtering og sporbarhet
  • Automatiserte arbeidsflyt-prosesser
  • Økt kunnskapsdeling