FNC – Frontéri Network Consulting

Prosessering, prosjektering og samhandling

samhandling

Bli mer produktiv ved god samhandling med andre!

I dagens samfunn blir vi utfordret til å håndtere mer og mer informasjon og data. Gode rutiner og systemer for lagring og gjenfinning av dataene som produseres er nødvendig. Tilgjengelighet til forskjellige data gjennom ett system gjør jobben enklere.

Ved å kombinere flere elementer får medarbeidere og partnere tilgang til nødvendig informasjon for effektiv samhandling. Samhandlingen gir alle bedre utnyttelse av hverandres kompetanse og motivasjonen øker.

Våre løsninger kan skreddersys for å automatisere din bedrifts prosesser og prosjekter. Dette bedrer samhandling mellom interne og eksterne medarbeidere og vil gjøre dem mer produktive. Tilgjengelighet til riktig og oppdatert informasjon, fra enhver type enhet til enhver tid er essensielt. Med kraftige søkefunksjoner og tilgangshåndtering får brukerne lett oversikt til relevant informasjon om sine grupper og samarbeidspartnere. Alle følger med i framdriften i sine prosjekter og ledere får raskt overblikk og holder seg oppdatert.

Samhandling & funksjoner

prosessautomatisering

arbeidsflyt

dokumenthåndtering

prosjekthåndtering

arbeidsgrupper

epost

kalender

kontaktinfo

Integrasjoner

MS Office

Office 365

Lync/Skype

Facebook

Twitter
Google+

Salesforce