FNC – Frontéri Network Consulting

IT-løsninger

Mobilitet

Få jobben gjort med sikker tilgang til dine data!

I dag forventes det at du har tilgang til dine data uavhengig av hvor du befinner deg, eller hvilken enhet du velger å benytte. Tilgjengelighet er det nye mantra og frihet til å jobbe når det passer deg slik at du kan yte ditt beste.

 

Våre løsningene gir deg tilgang til bedriftens data på en sikker måte uavhengig om du benytter smarttelefon, nettbrett, bærbar eller stasjonær PC eller MAC. Enten det er filer og dokumenter, prosjektinformasjon, skrivere, epost eller sanntidsmeldinger.

Samhandling & produktivitet

samhandling

Bli mer produktiv med gode samhandlingsverktøy!

I dagens samfunn blir vi utfordret til å håndtere mer og mer informasjon og data. Gode rutiner og systemer for lagring og gjenfinning av dataene som produseres er nødvendig. Tilgjengelighet til forskjellige data gjennom ett system gjør jobben enklere.
 

Ved å kombinere flere elementer får medarbeidere og partnere tilgang til nødvendig informasjon for effektiv samhandling. Samhandlingen gir alle bedre utnyttelse av hverandres kompetanse og motivasjonen øker.

Sikkerhet

Sikkerhet må ivaretas på flere nivåer – både fra eksterne kilder og på det interne nettverket. Nytten av sikre systemer kan ikke tas alvorlig nok og det er flere aspekt og måter å tenke sikkerhet på. Det gjelder å sikre selve kommunikasjonsstrømmen, påse at løsningene man benytter er satt opp på en sikker måte og ikke minst tenke over og implementere sikkerhetsregler for bruk av IT-systemene.

Sikkerhetsregler bør omfatte

  • hvordan man oppbevarer passord
  • tilganger til systemer og dokumenter
  • hvordan brukere benytter data
  • hvordan data deles med andre

Mangel på tiltak kan være kritisk for forretningsvirksomheten.

Våre løsninger sikrer autorisert tilganger, sikker lagring av passord, sertifikater, sikker tilgang og deling av dokumenter og mye mer.

Backup & Disaster Recovery

Med all den forretningskritiske elektroniske datamengden vi produserer hver dag er det viktig å ha en god backup- og gjenopprettelsesstrategi.

Én strategi for alle systemene!

Arkivering & sporing

retain-animated-box-opening

 

Ta vare på elektronisk kommuniksjon uten at det går utover driftssystemene!

Vi kommuniserer mer enn noensinne og på stadig nye plattformer, med medarbeidere og partnere. Det forhandles og forretningsavtaler kommer i boks. Datamengdene tar nye høyder og krever mer av systemene.

For å dokumentere kommunikasjonen trengs gode løsninger for samling og sporing.

IT-Managed-Service-Provider Våre løsninger passer alle IT miljøer.

mslogo
novell